คนท้องเบิกประกันสังคมได้กี่บาท ? เบิกอะไรได้บ้าง ? (2564)

คนท้อง มีสิทธิเบิกประกันสังคม อะไรได้บ้าง ?

คุณแม่ที่ส่งเงินประกันสังคม เมื่อตั้งครรภ์จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้ โดยแบ่งเป็น 5 รายการ คือ

 • เบิกค่าฝากครรภ์: วงเงินรวม 1,500 บาท
 • เบิกค่าคลอดบุตร: เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร: เบิกได้ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน)
 • เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร: ต้องอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์
 • เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร: เบิกได้ 800 บาท ต่อเดือน (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี)

ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ

รายละเอียดในการเบิกเงิน

1. เบิกค่าฝากครรภ์

จะสามารถเบิกได้ตามอายุครรภ์ที่คุณแม่ไปตรวจ วงเงินรวม 1,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

อายุครรภ์วงเงินที่เบิกได้
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท
มากกว่า 12 – 20 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 20 – 28 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 28 – 32 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท
มากกว่า 32 – 40 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท

เงื่อนไข:

 • จ่ายค่าประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนก่อนใช้สิทธิ
 • ในการเบิก ถ้าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีสิทธิประกันสังคมทั้งคู่ จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้สิทธิก็ได้

2. เบิกค่าคลอดบุตร

คุณแม่สามารถเบิกได้ทุกร.พ.ทั้งรัฐและเอกชน สามารถสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกตามหลังได้

 • สามารถเบิกเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ วงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • สามารถไปคลอดที่ร.พ.อะไรก็ได้

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตร 
 • กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

3. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) รวมวันหยุดราชการ

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 
 • คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
 • ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
 • กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

4. เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร

ถึงแม้ว่าจะมีการแท้งบุตร แต่คุณแม่ก็ยังมีสิทธิเบิกประกันสังคมตามปกติ โดยเงินที่เบิกได้ มาจากวงเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์

5. เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร

หลังคลอดบุตร คุณแม่สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนล่ะ 800 บาท ตั้งแต่คลอดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไข:

 • จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน
 • กรณีครรภ์แฝดเบิกได้ 1,200 บาท ต่อเดือน

* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้ในการเบิก

เอกสารเบิกค่าฝากครรภ์เบิกค่าคลอดบุตร
ใบเสร็จyesno
ใบรับรองแพทย์yesno
เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01)yesyes
บัตรประชาชนตัวจริง
(สำหรับผู้ประกันตนสัญชาติไทย)
yesyes
สูติบัตรพร้อมสำเนาnoyes
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกyesyes

ยื่นเอกสารที่ไหน ?

 • ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่กระทรวงสาธารณสุข) หรือ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการให้ได้
 • ส่งไปรษณีย์ ให้สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการรับเงิน ?

 1. รับเงินสด ด้วยตัวเอง
 2. มอบอำนาจให้ตัวเเทนเข้ามารับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ดูรายละเอียดการ ฝากครรภ์ กับรักษ์นรีคลินิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506)


จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

Comments

   1. กรณีคลอดลูกคนที่สามแต่2คนแรกไม่ได้ใช้สิทเบิกค่าคลอดคนที่สามใช้ได้ไหมคะ

    1. จากข้อมูลที่ทางคลินิกมี สามารถเบิกได้ทุกครั้งที่คลอดค่ะ ไม่จำกัดจำนวนท้อง เพื่อความแน่นอนแนะนำคนไข้โทรสอบถามประกันสังคมโดยตรงได้เลยค่ะ

   2. อยากทราบตอนนี้ประกันสังคมส่งมาแล้ว6เดือนแต่ถ้าลาออกจากงานตอนนี้แล้วส่งเองต่อเราจะสามารถเบิกเงินสงเคราะบุตรได้ไหมค่ะถ้าคลอดก่อนที่จะส่งประกันสังคมครบ12เดือนอะคะ

    1. กรณีส่งประกันสังคมเอง ต้องส่งมาแล้ว 12 เดือน ถึงจะสามารถสมัครประกันตัวเอง มาตรา 39 ได้ค่ะ

   3. กรณีที่ทำประกันสังคมหลังการตั้งครรภ์สามารถเบิกคาคลอดได้มั้ยคะ

   4. อยากทราบว่าเคยมีบุตรมาแล้ว2คนแต่บุตรทั้ง2คนไม่เคยเบิกหรือใช้สิทธิคลอดบุตรเลย มาลูกคนที่3จะเบิดค่าคลอดกับชดเชยได้ไหมค่ะ

  1. สอบถามนิดนึงคะ กรณีประกันตนเองมาตรา40 สามารถเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้ไหมคะ ส่งมา 2ปีแล้วคะ

   1. กรณีคลอดลูกคนที่สามแต่2คนแรกไม่ได้ใช้สิทเบิกค่าคลอดคนที่สามใช้ได้ไหมคะ

     1. ม40เบิกค่าคลอดบุตรได้อยู่ใช่ไหมค่ะ

 1. สวัสดีค่ะ เบิกค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้งค่ะ

  1. ส่งทางไปรษณีย์ต้องเขียนหน้าซองว่าอะไรค้ะ
   แล้วตอนนี้ลูก4เดือนแล้วยังเบิกได้ไหม

   1. แนะนำคนไข้ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ

   2. ตอนนี้ท้องบุตรคนที่3 แต่เราพึ่งมีประกันสังคม และใช้สิทธิเบิกเงินลาคลอดตอนท้องคนที่2 คนที่3 มีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างลาคลอดไหมค่ะ

  2. เบิกเงินค่าฝากครรภ์ สามารถรับเงินสดได้ภายในวันที่เบิกหรือไม่ค่ะ หรือต้องโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวค่ะ

  1. สามารถเบิกได้ค่ะ โดยการขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์จากคลินิกเพื่อไปเบิกได้ค่ะ

   1. กรณีลืมขอใบเสร็จ เพราะทีแรกไม่รู้ว่าเบสิคใด้ แต่มีหลักฐานการโอนเงิน สมารถเบิคใด้มั่ยคะ

 2. กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแต่ฝ่ายหญิงไม่มีประกันสังคมครับแต่ฝ่ายชายมีประกันสังคมจะได้รับค่าคลอดบุตรไหมครับ

  1. กรณีนี้แนะนำคนไข้ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ

   1. ยืนยันอีกคน ค่ะ ใช้สิทธิพ่อเบิกได้ค่ะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยค่ะ

 3. ขอสอบถามค่ะ ได้เงิน จากประกันสังคมแล้ว ทั้งหมด 25000 คลอดเองค่ะ เงินทั้งหมดนี้รวม กับเงิน ลาคลอดแล้วใช่ไหมค่ะ

  1. ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ยื่นเบิกอะไรบ้าง และเงินที่ได้กลับคืนมาทางประกันสงคมแจ้งว่าอย่างไรค่ะ ลองสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) ได้ค่ะ

  1. เรื่องระยะเวลาการเบิกเงิน แนะนำสอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) ได้ค่ะ
   ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติค่ะ

   1. อยากทราบว่าโรงงานเก่าที่เราส่งประกันสังคมแล้วเราได้ลาออกมานานแล้วแล้วมาทำโรงงานใหม่แล้วเขาก็ทำประกันสังคมให้อยากทราบว่าเขาจะเอาเงินประกันสังคมมารวมกันรึเปล่าคะ

 4. พึ่งส่งประกันมา 1 เดือน
  สามารถเบิกค่าคลอดได้ไหมคะ
  กำหนดคลอด 5 กันยายน 64

  1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตรค่ะ

   1. ถ้ากรณีจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5เดือน แต่คลอดบุตรก่อน15เดือนที่ส่งประกันสังคมสามารถเบิกค่าคลอดได้ไหมคะ

  1. เราก้อท้อง3 หยุดงานลาคลอดแถมต้องส่งค่าบ้านด้วย ค่าใช้จ่ายเพียบ เอาเถอะจ้า แผลหายต้องทำงานต่อเลยหยุดไม่ได้ไม่งั้นไม่มีตังจ่ายหนี้สิน….เห้อ..

   1. ตอนนี้ท้องบุตรคนที่3 แต่เราพึ่งมีประกันสังคม และใช้สิทธิเบิกเงินลาคลอดตอนท้องคนที่2 คนที่3 มีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างลาคลอดไหมค่ะ

    1. ได้ค่ะเพราะใช้สิทธิเบิกค่าคลอดได้2ครั้ง ถ้ามีอีกก็ใช้สิทธิเบิกของสามี

     1. กรณีคลอดลูกคนที่สามแต่2คนแรกไม่ได้ใช้สิทเบิกค่าคลอดคนที่สามใช้ได้ไหมคะ

 5. กรณีมีบุตร
  พ่อไทยแม่ลาว
  เบิกประกันสังคมได้ไหมครับวิธีการเบิกต้องทำยังไง

  1. คาดว่าน่าจะใช้สิทธิของคุณพ่อได้ค่ะ ยังไงแนะนำติดต่อทางสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งนะคะ
   สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้ในรายละเอียดด้านบนได้เลยค่ะ

  1. เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน
   โดยคิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท) ค่ะ

 6. ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีส่งเงินสมทบมา7เดือนแล้วคลอดบุตร แต่เงื่อนไขขอรับเงินสงเคราะห์บุตรต้องส่งมาไม่น้อยกว่า12เดือน เราสามารถขอใช้สิทธิสงเคราะบุตร800ทีหลังเมื่อส่งครบ12เดือนได้ไหมค่ะ

  1. สวัสดีค่ะ กรณีนี้ต้องรบกวนคนไข้ติดต่อสอบถามทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ

 7. กรณีที่เราส่งเงินสมทบไปตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 63
  แต่ทำไมในระบบถึงระบุวันเริ่มสิทธิเป็น 1/04/64
  ค่ะ หรือวันเริ่มสิทธิกับวันส่งคนละอย่างกันค่ะ

  1. สวัสดีค่ะ กรณีนี้ต้องรบกวนคนไข้ติดต่อสอบถามทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ

 8. ขออนุญาตสอบถามครับ
  1. ค่าฝากครรภ์ สามารถเบิกของฝ่ายชายได้ไหมครับ (พอดีภรรยาผมไม่มีประกันสังคม) แต่ผมมีครับ
  2. ถ้าเบิกได้สามารถรวมใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ไปเบิกทีเดียว หรือต้องเบิกเป็นครั้งๆไป (ตามที่กำหนด)
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. 1. ตามข้อมูลที่ทางคลินิกค้นหามา ฝ่ายชายสามารถเบิกได้ค่ะ
   2. สามารถรวมใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ไปเบิกทีเดียวได้ค่ะ

 9. เรามีประกันสังคม ม33 เราใช้สิทธ์ประกันสังคมฝากครรภ์ได้เสียเงินไหมค่ะ

  1. เท่าที่ทางคลินิกทราบมา เสียเงินค่ะ แต่ยังไงคนไข้ลองโทรเช็คกับทางร.พ.โดยตรงอีกครั้งนะคะ

 10. ขอสอบถามค่ะกรณีเราจ่ายเงินปนะกันสังคมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม63แต่เริ่มใช้สิทธิได้วันที่1เมษายน64มีกำหนดคลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน64กรณีนี้สามารเบิกเงินทดแทนอะไรได้บ้างแต่ ณ.ปัจจุบันเราแต้งว่างงานไว้ตั้งแต่11มิถุนายน64ค่ะเนื่องจสกแพ้ท้องทำงานไม่ไหวค่ะ

  1. คนไข้สามารถดูรายการที่เบิกไดและเงื่อนไขต่างๆได้ในบาทความด้านบนค่ะ

 11. สอบถามค่ะ กรณีเราคลอดบุตรคนที่1โดยใช้สิทธิประกันสังคมแม่ คลอดคนที่2ใช้สิทธิประกันของพ่อ แล้วคลอดคนที่3ใช้สิทธิประกันของแม่ อยากทราบว่าคลอดคนที่3ยังได้ค่าคลอดบุตรและการหยุดลางานไหมค่ะ

  1. จากข้อมูลที่ทางคลินิกได้รับ คุณแม่สามารถเบิกได้ทุกรายการในบาทความด้านบน ยกเว้น เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรที่จะได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 ค่ะ ยังไงลองโทรเช็คกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ

  2. หนูเริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ และกำหนดคลอดเดือน พฤศจิกายน แบบนี้หนูสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไหมคะ

 12. พอจะทราบไหมค่ะว่า ประกันสังคมเงินเข้ามาแล้วจะเป็นรหัสอะไรในบัญชีธนาคารค่ะ

  1. ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ

 13. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนี่เราต้องทำเรื่องแยกคนละส่วนกับค่าคลอดแล้วก็สงเคราะห์บุตรใช่ไหมคะ หรือว่ามันจะรวมมาให้แล้ว

  1. ในเรื่องนี้ แนะนำคนไข้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะ

 14. กรณีลาออกจากงานก่อนกำหนดคลอด 2 เดือน ยังจะได้เงินค่าชดเชยหยุดงานลาคลอด 45 วันจากประกันสังคมมั้ยคะ

  1. ถ้าคนไข้ทำตามเงื่อนไขนี้
   เงื่อนไข:
   -จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
   -ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
   ก็น่าจะเบิกได้ค่ะ ยังไงลองโทรติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยตรงได้เลยค่ะ

 15. 1.กรณีที่คลอดลูกแฝด 4 เงินสงเคราะห์บุตรจะได้เท่าไหร่คะ
  2. ประเด็นที่คลอดลูกแฝด 2 จะได้ 1200 บ./คน ใช่มั้ยคะ คลอด 1 คนได้ 800 บ. เราเข้าใจถูกมั้ยคะ

  1. คำถามที่ 1. ทางเรายังไม่มีข้อมูล แนะนำติดตต่อประกันสังคมโดยตรงค่ะ

   คำถามที่ 2. ทางคลินิกได้รับข้อมูลตรงกันกับคุณแม่คะ

 16. สอบถามค่ะมีลูกคนที่3แต่คนที่1-2ไม่ได้เบิกประกันสัมคม
  แล้วคนที่3นี้มีสิทธิ์เบิกประกันสัมคมมัยค่ะ

  1. ถ้าคนไข้หมายถึงเรื่อง ฝากครรภ์และคลอดบุตร ข้อมูลที่ทางคลินิกได้คือเบิดได้ค่ะ เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่าจำกัดจำนวนท้องค่ะ

 17. ตอนคลอดบุตร ถ้าจะเบิกค่าคลอด ของเราหรือของสามี ได้เท่ากันไหมคะ? หรือของใครมากกว่าคะ?

  1. ต้องยื่นเรื่องเบิก กับประกันสังคมตอนไหนคะ คลอดแล้ว หรือตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์

 18. ถ้ามีสิทธิ์​รักษาพยาบาล​ในประกันสังคมที่โรงพ
  ยาบาล​ รามาธิบดี​ และมีกำหนดคลอดบุตร​ในเดือนตุลาคม​64​ แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า​ ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้คลอดได้ห้องผ่าตัดปิด​ ยังไม่รู้กำหนดเปิด​ ควรจะ​ทำยังไงค่ะ

 19. ขอสอบถามกรณีหมอนัดผ่าคลอดและจะทำหมันพร้อมกันเลยค่าใช้จ่ายประกันสังคมจะเหมาจ่ายรวมค่าผ่าคลอดใช่มั้ยค่ะ

  1. กรณีนี้ทางเรายังไม่มีข้อมูลค่ะ แนะนำติดต่อสำนักงานประกันสังคมค่ะ

  1. จากข้อมูลเบิกได้ค่ะ ยกเว้นเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

 20. กรณีท้อง9เดือนแต่จะลาออกจากงานเลยเพื่อรอคลอด เราจะได้เงินชดเชย90วันจากประกันสังคมมั้ยค่ะ แล้วถ้าลาออกแล้วสามารถยื่นว่างงานได้มั้ยค่ะถ้ายื่นว่างงานแล้วจะได้สิทชดเชย90วันหรืิไม่ค่ะ

  1. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

   เงื่อนไขตามนี้ค่ะ

   จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
   คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
   ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
   กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

   ถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้คาดว่า น่าจะได้ค่ะ ลองสอบถามประกันสังคมนะคะ

   1. กรณีแบบนี้ เคยเบิกค่าคลอดบุตรแค่ท้อง2 แล้วตอนนี้ท้อง3อยุ่สามารถเบิกค่าหยุดงานได้ไหมค่ะ

    เพราะท้องแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลย

   1. สอบถามค่ะการเบิกค่าฝากครรภ์ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ทุกครั้งที่ไปฝากครรภ์หรือใช้แค่ใบเดียว คือใบที่ฝากครรภ์ครั้งสุดท้ายค่ะ

    1. ต้องขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง สำหรับครั้งที่สามารถเบิกได้ สามารถเบิกได้ตามช่วงอายุครรภ์ค่ะ ไม่สามารถเบิกได้ทุกรอบค่ะ ลองเช็ครายละเอียดการเบิกตามข้อ 1 นะคะ

 21. เราทำเรื่องค่าคลอดแล้วกี่วันถึงจะได้ค่ะ ทำเรื่องเบิกจะเดือนแล้วยังใม่ได้เลยค่ะ
  แล้วอีกเรื่องค่ะเราเบิกค่าคลอดคนที่1ไปแล้วแต่ใม่ได้ค่าหยุดงาน แล้วเบิกค่าคลอดคนที่2แต่ได้ค่าหยุดงาน แล้วถ้าเราเบิกค่าคลอดคนที่3 เราจะได้ค่าหยุดงานมั้ยค่ะ

  1. ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติค่ะ

   เรื่องเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรคนที่ 3 ต้องลองสอบถามทางประกันสังคมดูนะคะ

 22. สวัสดีค่ะมาตรา39​ กรณีคลอดบุตรมีเงินช่วยในการหยุดงานไหมค่ะ​

  1. ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ แนะนำสอบถามประกันสังคมนะคะ

 23. เงินค่าคลอดบุตรนี่เรายื่นเรื่องก่อนที่จะคลิดได้มั้ยคะ หรือต้องคลอดแล้วเท่านั้น

 24. ยากทราบว่า ค่าฝากครรภ์ เราไปหาหมอเราสามารถเอาใบเส็ดมาเบิกไดเลยหรือ เบิกไดตอนคลอดทีเดียวคะ

  1. เก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไว้เบิกทีเดียวจะสะดวกกว่าค่ะ

   1. เอกสารในการยื่นทางออนไลน์
    -ใบเสร็จแต่ละรอบการฝากครรภ์และใบเสร็จ
    อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
    อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
    อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
    อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
    อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
    -แนบสำเนาทะเบียนสมรส

  2. ค่าฝากครรภ์ ทำเรื่องเบิกทางออนไลน์เว็บประกันสังคม เป็นรอบๆได้คะ ไม่ต้องรอให้คลอดก่อนแล้วยื่นคะ

 25. ขอสอบถามค่ะลูกคนที่1-2ไม่ได้ทำประกันสังคมตอนนี้มีลูกคนที่3จะเบิกค่าคลอด เบิกค่าลาหยุดงาน เบิกค่าสงเคราะห์บุตร ตอนนี้ทำ ม.33มา5ปีจะเบิกได้ไหมคะ

 26. อยากสอบถามค่ะ
  ลูกคนที่1 กับ2 ใช้สิทธิ์30บาท เลยไม่ได้เบิกอะไรเกี่ยวกับปกสคเลย
  ตอนนี้จะคลอดคนที่3 ใช้สิทธิ์ ปกสค จะเบิกค่าหยุดงาน3เดือน ได้ไหมคะ (เค้านับจากจำนวนบุตร หรือจำนวนการเบิกคะ)

 27. เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01) เขียนครั้งเดียวรวบหมดได้ไหมครับ
  1เบิกค่าฝากครรภ์: วงเงินรวม 1,500 บาท
  2บิกค่าคลอดบุตร: เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
  3เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร: เบิกได้ 800 บาท ต่อเดือน (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี)
  *ประกันสังคมของผู้ชาย

  1. ปกส.ปทุมธานี​ ให้เขียนใบคำขอแยกกันค่ะ เบิก 3รายการ ก็ใบคำขอ 3 ใบ เอกสาร 3ชุดค่ะ

  2. ประกันสังคม จ.สมุทรปราการ ให้เขียนใบคำขอแยกกัน เบิก 3 รายการ เอกสาร 2 ชุด
   -ชุดที่ 1 ค่าฝากครรถ์ ค่าคลอดบุตร
   -ชุดที่ 2 เงินสงเคราะห์บุตร

 28. ขอถามหน่อยค่ะฝากท้องที่โรงบาลรัฐ​แต่ใช้สิทธิ์​ประกันสังคมมีใบเสร็จที่เสียเงินเองทุกคั้งแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์​เราเบิกเงินคืนได้หรือเปล่าค่ะและสิทธประกันสังคมพึ่งใช้ได้เมื่อวันที่1-7-64นี้เองค่ะ

 29. ค่าฝากครรภ์ต้องเบิกแยกดับค่าคลอดใช่ไหมค่ะ ใช้เอกสารคนละชุดกันใช่ไหมค่ะ

 30. ส่งเงินสมทบแล้ว9เดือน แล้วจะคลอดบุตรในเดือน กันยายนนี้ มีสิทธิเบิกค่าคลอดไหมค่ะ และเงินสมทบหยุดงานจะได้ไหมค่ะ

 31. อยากสอบถามค่ะเรื่องเงินสมทบหยุดงาน 90 วันค่ะ ทางประกันสังคมจ่าย 90 วันนี้รวมกับทางบริษัทแล้วรึยังค่ะ หรือแยกกันต่างหากค่ะ

  1. เท่าที่ทางคลินิกทราบคาดว่าน่าจะแยกกันค่ะ ยังไงแนะนำติดต่อทางประกันสังคมอีกครั้งนะคะ

 32. คลอดคนที่4แต่เคยใช้สิทธิ์ประกันแค่สองสามารถใช้สิทธิ์เบิกคนล่าสุดได้ไหมค่ะ

 33. สิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลรัฐ แต่ผ่าคลอดโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่าคลอดได้มั้ยคะ

 34. สอบถามค่ะ กรณีเบิกเงินค่าฝาก สามารถเบิกย้อนหลังได้มั้ยคะ

 35. อยากทราบว่าค่าฝากครรภ์ที่ได้เราต้องเก็บใบเสร็จทุกเดือนไปเบิกหรอค่ะถ้าเกิดเราทิ้งไปแล้วจะได้เงินไมค่ะ

  1. ต้องใช้ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ค่ะ สามารถขอใหม่หรือขอย้อนหลังได้ทั้ง 2 อย่างค่ะ

 36. มีลูกคนที่ 3 คนที่ 1-2 ไม่ได้ใช้สิทเบิกประกันสังคม เงินสงเคราะห์ หยุดงาน จะได้ไหมค่ะ

 37. เราสามารถเบิกค่าฝากครรภ์ พร้อมกับค่าคลอดบุตรได้เลยไหมคะ หรือว่าต้องเบิกค่าฝากครรภ์ก่อนคลอด แล้วค่อยเบิกค่าคลอดคะ

   1. ขอสอบถามอีกนิดนึงนะคะ รวมกันไปเบิกทีเดียวต้องเอาใบรับรองแพทย์ด้วยไหมคะ

 38. ทำเรื่องขอเบิกแล้วแต่ขึ้น null ตรงช่องวันที่จ่ายเงิน หมายความว่ายังไงคะ

 39. ถ้าไม่มีใบส่งตัวสามารถเบิกค่าคลอดที่ประกันไหดไหมค่ะ

  1. กรณีเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

   เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) รวมวันหยุดราชการ

   เงื่อนไข:

   -จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
   -คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
   -ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
   -กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

 40. ค่าคลอดธรรมชาติสามารถ เบิก สปก. ได้ตามใบเสร็จ หรือเบิกได้ที่ 15,000 เลยไหมคะ

 41. ค่าคลอดที่ว่า สปส.จ่ายเดือนครึ่ง กับ บริษัทจ่ายเดือนครึงนี้คือ เราต้องถามกับบริษัทเอง หรือประกันสังคมจะตามให้เราค่ะ (ส่วนที่บริษัทจะต้องให้เรา45วันอะค่ะ

  1. ทางบริษัทเราจะมีข้อตกลงออกชัดเจนคะ สปส.จ่ายเดือนครึ่ง บริษัทจ่ายเดือนครึ่ง
   บริษัทเราลาคลอดได้ 3 เดือน แต่ เดือนครึ่งจะไม่ได้ค่าจ้าง

 42. ค่าฝ่กครรภ์ สามารถเบิกเเล้วรับเงินภายในวันเดียวได้ไหมคะ เช่นรับเงินสด หรือต้องโอนผ่านบัญชีเท่านั้นค่ะ

  1. ไม่ได้ค่ะ ต้องนำใบเสร็จและใบแพทย์ยื่นที่ประกังสังคมค่ะ

 43. กรณีคลอดบุตรตอนที่ไม่มีประกันสังคม แต่ตอนนี้มีแล้ว ส่งมาประกันสังคมมา จะ 2 ปีแล้ว สามารถยื่นเบิกค่าคลอดย้อนหลังได้มั้ยคะ

 44. สวัสดีดีค่ะ อยากสอบถามว่าเราสามารถเบิกค่าฝากครรภ์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปฝากเลยใหมค่ะ พอดีเราไปฝากที่คลีนิคค่ะ เราต้องขอใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จไปยื่นขอเบิกใหมค่ะ ครั้งแรกที่ฝากค่ายา 300 ครั้งที่ 2ค่ายาและค่าตรวจเลือด 600

  1. รวบรวมใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ เพื่อไปยื่นทีเดียวหลังคลอดได้ค่ะ

 45. ถ้ามีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงบาลในสังกัดจะต้องสำรองจ่ายค่าคลอดก่อนไหมค่ะ

 46. ม.39 กรณีเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จะคิดจากเงินส่วนไหนคะ หรือไม่ได้

 47. ฝากครรภ์ครั้งแรกใช้สิทธิ์ประกันสังคม
  สำรองจ่าย. สามารถนำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ไปยื่นวันที่ฝากเผื่อรับเงินที่ประกันสังคมได้เลยไหมค่ะ

  1. นำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ไปยื่นที่ประกันสังคมหลังคลอดทีเดียวค่ะ

  2. มาตรา33
   -ค่าคลอดบุตร
   -ค่าฝากครรภ์
   -ค่าชดเชยรายได้ที่หยุดงาน
   เค้าจ่ายแบบทีเดียวหรือแบ่งจ่ายคะ

 48. ตอนฝากครรภ์ ได้ใบเสร็จมาแต่ลืมขอใบรับรองแพทย์ สามารถเบิกค่าฝากครรภ์ได้มั้ยคะ

 49. สอบถามค่ะ คนพี่เกิด 19 มกรา 64 ต้นปีถ้าคนน้อง คลอด 25 ธันวา 64 สามารถเบิกค่าคลอดจสกประกันสังคมได้ไหมค่ะ

 50. ขอสอบถามค่ะ
  กรณีที่เราใช้สวัสดิ์การของพนักงานรพ. ในการฝากครรภ์ สามารถเบิกเงินฝากครรภ์ได้ไหมค่ะ

 51. ขอสอบถามค่ะพอดีหนูลงว่างงานไว้และรายงานตัวทุดเดือน ท้องด้วยตอนนี้ใกล้จะคลอดแล้ว สามารถเบิกค่าคลอดได้เปล่าค่ะ เพราะจะลงประกันตนเดือนหน้าวันที่20

 52. เงินเข้าแล้วแต่เข้าแค่คนเดียว ในกรณีครรภ์แฝด ต้องแก้ไขยังไงคะ

 53. ขอสอบถามค่ะ ค่าฝากครรภ์ ต้องใช้ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ แนบเป็นชุดๆ หรือสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ใบเดียว กับใบเสร็จหลายๆใบได้มั้ยค่ะ

  1. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จของแต่ละครั้งที่ไปตรวจค่ะ

 54. ถ้าเราคลอดลูกคนแรกแล้วคนที่สองแท้ง แต่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์คนที่สามยุเรามีประกันสังคมนะเราจะได้เงินสงเคราะหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไหมคะ

 55. สอบถามค่ะ ม.39 กรณีคุณแม่ลาออกจากงานตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้2เดือน ยังมีสิทธิเบิกเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงานเพื่อคลอดบุตร อีกไม่ค่ะ

 56. สอบถามหน่อยค่ะ พอดีพึ่งทราบว่าประกันสังคมให้ค่าฝากครรภ์ ตอนนี้ท้อง34สัปดาห์แล้ว ถ้าไปเบิกทีเดียว ขอใบรัรองแพทย์และใบเสร็จมี่คลินิกย้อนหลังได้ไหมค่ะ

  1. ต้องขอใบเสร็จและใบแพทย์จากร.พ.หรือคลินิกที่คนไข้ฝากครรภ์ค่ะ

 57. ฝากพิเศษคลีนิค สามารถเบิกค่าฝากครรภ์ย้อนหลังได้ไหมคะ

 58. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ กรณีที่เราส่งเงินประกันสังคมมาแล้ว 2 ปี 5 เดือน และตอนนี้กำลังตั้งครรภ์และเกิดอาการแพ้ท้อง ทำงานไม่ได้ แล้วถ้าเราออกจากงานตอนอายุครรภ์ 3 เดือน เราสามารถเบิกค่าคลอดได้มั้ยคะ

 59. ผู้เป็นบิดา ส่ง ปกส. แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่บุตร สามารถเบิก 800 ได้ไหมครับ

 60. กรณีลาออกจากงานแล้ว เบิกเงินแจ้งว่างงานไปแล้ว สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้อีกไหมค่ะ แต่ส่งประกันไป11เดือนแล้วค่ะ

  1. คาดว่าน่าจะได้ค่ะ แนะนำสอบถามประกันสังคมโดยตรงได้เลยค่ะ

 61. กรณีท้องได้5เดือนแล้งหยุดทำงาน
  และไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ
  ใบเส็จที่เราจ่ายเงิน ทุกที่ฝากคลาด
  เเละคลอดบุตร ยังไม่เบิกประกันสังคมได้ไหมครับ

 62. เงินค่าฝากครรภ์ ถ้ารอเบิกทีเด่วหลังคลอด ต้องใช้ใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ทั้งหมดกี่ใบค่ะ

 63. สอบถามค่ะ กรณีเก็บใบเสร็จของทุกครั้งที่ไปหาหมอ แต่ใบเสร็จอายุครรภ์ 12 สัปดาห์หายสามารถยื่นขอได้เลยหรือป่าวคะ

 64. ขออนุญาตค่ะ ถ้าเราผ่าคลอดสำรองจ่ายไป 3หมื่นบาท ประกันสังคมจ่ายคืนเท่าไหร่คะ

 65. ขอบอนุญาติสอบถามค่ะ
  ค่าบริการทางการแพย์รวมค่าห้องพิเศษด้วยไหมค่ะ

 66. อยากทราบว่ามีประกันสังคม
  เเล้วกรณีท้องคนเเรกเบิกเเค่ค่าคลอดบุตร คนที่2 เบิกค่าคลอดเเละลาคลอด
  คนที่3สามารถเบิกค่าคลอดเเละล่าคลอดได้ไม่ค่ะ

 67. สอบถามค่ะ
  กรณีเบิกค่าฝากครรภ์ จะต้องมีใบเสร็จ 5 ใบ
  ใบรับรองแพทย์ 5 ใบด้วยหรือเปล่าค่ะ
  หรือแค่ใบเดียว คือวันสุดท้ายของการฝากครรภ์ค่ะ

 68. ถ้าเริ่มฝากครรภ์ตอน( 4 เดือน) 16สัปดาห์ พอดีรู้ตัวช้าค่ะ สามารถเบิกค่าฝากครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาได้ไมค่ะ

 69. ขอสอบถามหน่อยคับ
  เงินคลอดบุตร 15000. จะสามารถขอเบิกใด้ถึงบุตร อายุเท่ารัยคับ
  ผมพึงใด้ทำงาน แร้วส่งประกันมาใด้ประมาณ7-8เดือนใด้แร้ว ยังสามารถขอเบิกเงิน ใด้อยู่ไม่คับ. ในกรณีแบบนี้ต้องทำไงใด้มังคับ

 70. ขอสอบถามค่ะ บุตรคนแรกไม่ได้เบิกเงินหยุดงาน เบิกแค่คนที่2 แล้วคนที่ 3 จะสามารถเบิกได้มั้ยคะ

 71. สอบถามค่ะ ตอนนี้ออกจากงาน แต่เราได้สิทธิ์ผู้ว่างาน อยากทราบว่า ตอน คลอดบุตร แล้ว เราจะได้เงินสงเคราะห์บุตร การหยุดงานมั้ยค่ะ

   1. เบิกค่าฝากครรภ์ ย้อนหลังได้ไม่เกินกี่เดือนกี่ปีค่ะ (3ปี เบิกย้อนหลังได้ไหม)

 72. เบิกค่าฝากครรภ์
  ย้อนหลังได้ไม่เกินกี่วันกี่เดือนกี่ปีค่ะ
  (3ปี เบิกย้อนหลังได้ไหม)

 73. ตอนนี้ตั้งครรภ์คนที่4แล้วต่ะแต่ไม่เคยเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเลยอยากถามว่าถ้าจะใช้สิทธินี้กับบุตรคนนี้จะใช้สิทธินี้ได้ไหมต่ะ

  1. ประเด็นนี้แนะนำโทรติดต่อประกันสังคมโดยตรงได้เลยค่ะ

 74. สอบถามครับในกรณี บุตรคนที่ 3 แต่ บุตรคนที่ 1 ไม่ได้ใช้สิทธิ บุตรคนที่ 3 ยังสามารถใช้สิทธิได้ใช่ไหมครับ

ส่งความเห็นที่ ธนพร แพงแยง ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุยกับคุณหมอ