คนท้องเบิกประกันสังคมได้กี่บาท ? เบิกอะไรได้บ้าง ? (2564)

คนท้อง มีสิทธิเบิกประกันสังคม อะไรได้บ้าง ?

คุณแม่ที่ส่งเงินประกันสังคม เมื่อตั้งครรภ์จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้ โดยแบ่งเป็น 5 รายการ คือ

 • เบิกค่าฝากครรภ์: วงเงินรวม 1,500 บาท
 • เบิกค่าคลอดบุตร: เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร: เบิกได้ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน)
 • เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร: ต้องอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์
 • เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร: เบิกได้ 800 บาท ต่อเดือน (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี)

ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ

รายละเอียดในการเบิกเงิน

1. เบิกค่าฝากครรภ์

จะสามารถเบิกได้ตามอายุครรภ์ที่คุณแม่ไปตรวจ วงเงินรวม 1,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

อายุครรภ์วงเงินที่เบิกได้
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท
มากกว่า 12 – 20 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 20 – 28 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 28 – 32 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท
มากกว่า 32 – 40 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท

เงื่อนไข:

 • จ่ายค่าประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนก่อนใช้สิทธิ
 • ในการเบิก ถ้าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีสิทธิประกันสังคมทั้งคู่ จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้สิทธิก็ได้

2. เบิกค่าคลอดบุตร

คุณแม่สามารถเบิกได้ทุกร.พ.ทั้งรัฐและเอกชน สามารถสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกตามหลังได้

 • สามารถเบิกเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ วงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • สามารถไปคลอดที่ร.พ.อะไรก็ได้

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตร 
 • กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

3. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) รวมวันหยุดราชการ

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 
 • คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
 • ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
 • กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

4. เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร

ถึงแม้ว่าจะมีการแท้งบุตร แต่คุณแม่ก็ยังมีสิทธิเบิกประกันสังคมตามปกติ โดยเงินที่เบิกได้ มาจากวงเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์

5. เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร

หลังคลอดบุตร คุณแม่สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนล่ะ 800 บาท ตั้งแต่คลอดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไข:

 • จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน
 • กรณีครรภ์แฝดเบิกได้ 1,200 บาท ต่อเดือน

* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้ในการเบิก

เอกสารเบิกค่าฝากครรภ์เบิกค่าคลอดบุตร
ใบเสร็จyesno
ใบรับรองแพทย์yesno
เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01)yesyes
บัตรประชาชนตัวจริง
(สำหรับผู้ประกันตนสัญชาติไทย)
yesyes
สูติบัตรพร้อมสำเนาnoyes
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกyesyes

ยื่นเอกสารที่ไหน ?

 • ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่กระทรวงสาธารณสุข) หรือ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการให้ได้
 • ส่งไปรษณีย์ ให้สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการรับเงิน ?

 1. รับเงินสด ด้วยตัวเอง
 2. มอบอำนาจให้ตัวเเทนเข้ามารับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ดูรายละเอียดการ ฝากครรภ์ กับรักษ์นรีคลินิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506)


จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

Comments

 1. สวัสดีค่ะ เบิกค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้งค่ะ

  1. ส่งทางไปรษณีย์ต้องเขียนหน้าซองว่าอะไรค้ะ
   แล้วตอนนี้ลูก4เดือนแล้วยังเบิกได้ไหม

   1. แนะนำคนไข้ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ

   2. ตอนนี้ท้องบุตรคนที่3 แต่เราพึ่งมีประกันสังคม และใช้สิทธิเบิกเงินลาคลอดตอนท้องคนที่2 คนที่3 มีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างลาคลอดไหมค่ะ

  1. สามารถเบิกได้ค่ะ โดยการขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์จากคลินิกเพื่อไปเบิกได้ค่ะ

 2. กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแต่ฝ่ายหญิงไม่มีประกันสังคมครับแต่ฝ่ายชายมีประกันสังคมจะได้รับค่าคลอดบุตรไหมครับ

  1. กรณีนี้แนะนำคนไข้ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ

   1. ยืนยันอีกคน ค่ะ ใช้สิทธิพ่อเบิกได้ค่ะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยค่ะ

 3. ขอสอบถามค่ะ ได้เงิน จากประกันสังคมแล้ว ทั้งหมด 25000 คลอดเองค่ะ เงินทั้งหมดนี้รวม กับเงิน ลาคลอดแล้วใช่ไหมค่ะ

  1. ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ยื่นเบิกอะไรบ้าง และเงินที่ได้กลับคืนมาทางประกันสงคมแจ้งว่าอย่างไรค่ะ ลองสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) ได้ค่ะ

  1. เรื่องระยะเวลาการเบิกเงิน แนะนำสอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506) ได้ค่ะ
   ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติค่ะ

 4. พึ่งส่งประกันมา 1 เดือน
  สามารถเบิกค่าคลอดได้ไหมคะ
  กำหนดคลอด 5 กันยายน 64

  1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตรค่ะ

  1. เราก้อท้อง3 หยุดงานลาคลอดแถมต้องส่งค่าบ้านด้วย ค่าใช้จ่ายเพียบ เอาเถอะจ้า แผลหายต้องทำงานต่อเลยหยุดไม่ได้ไม่งั้นไม่มีตังจ่ายหนี้สิน….เห้อ..

   1. ตอนนี้ท้องบุตรคนที่3 แต่เราพึ่งมีประกันสังคม และใช้สิทธิเบิกเงินลาคลอดตอนท้องคนที่2 คนที่3 มีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างลาคลอดไหมค่ะ

 5. กรณีมีบุตร
  พ่อไทยแม่ลาว
  เบิกประกันสังคมได้ไหมครับวิธีการเบิกต้องทำยังไง

  1. คาดว่าน่าจะใช้สิทธิของคุณพ่อได้ค่ะ ยังไงแนะนำติดต่อทางสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งนะคะ
   สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้ในรายละเอียดด้านบนได้เลยค่ะ

  1. เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน
   โดยคิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท) ค่ะ

 6. ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีส่งเงินสมทบมา7เดือนแล้วคลอดบุตร แต่เงื่อนไขขอรับเงินสงเคราะห์บุตรต้องส่งมาไม่น้อยกว่า12เดือน เราสามารถขอใช้สิทธิสงเคราะบุตร800ทีหลังเมื่อส่งครบ12เดือนได้ไหมค่ะ

  1. สวัสดีค่ะ กรณีนี้ต้องรบกวนคนไข้ติดต่อสอบถามทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ

 7. กรณีที่เราส่งเงินสมทบไปตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 63
  แต่ทำไมในระบบถึงระบุวันเริ่มสิทธิเป็น 1/04/64
  ค่ะ หรือวันเริ่มสิทธิกับวันส่งคนละอย่างกันค่ะ

  1. สวัสดีค่ะ กรณีนี้ต้องรบกวนคนไข้ติดต่อสอบถามทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ

 8. ขออนุญาตสอบถามครับ
  1. ค่าฝากครรภ์ สามารถเบิกของฝ่ายชายได้ไหมครับ (พอดีภรรยาผมไม่มีประกันสังคม) แต่ผมมีครับ
  2. ถ้าเบิกได้สามารถรวมใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ไปเบิกทีเดียว หรือต้องเบิกเป็นครั้งๆไป (ตามที่กำหนด)
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. 1. ตามข้อมูลที่ทางคลินิกค้นหามา ฝ่ายชายสามารถเบิกได้ค่ะ
   2. สามารถรวมใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ไปเบิกทีเดียวได้ค่ะ

 9. เรามีประกันสังคม ม33 เราใช้สิทธ์ประกันสังคมฝากครรภ์ได้เสียเงินไหมค่ะ

  1. เท่าที่ทางคลินิกทราบมา เสียเงินค่ะ แต่ยังไงคนไข้ลองโทรเช็คกับทางร.พ.โดยตรงอีกครั้งนะคะ

 10. ขอสอบถามค่ะกรณีเราจ่ายเงินปนะกันสังคมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม63แต่เริ่มใช้สิทธิได้วันที่1เมษายน64มีกำหนดคลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน64กรณีนี้สามารเบิกเงินทดแทนอะไรได้บ้างแต่ ณ.ปัจจุบันเราแต้งว่างงานไว้ตั้งแต่11มิถุนายน64ค่ะเนื่องจสกแพ้ท้องทำงานไม่ไหวค่ะ

  1. คนไข้สามารถดูรายการที่เบิกไดและเงื่อนไขต่างๆได้ในบาทความด้านบนค่ะ

 11. สอบถามค่ะ กรณีเราคลอดบุตรคนที่1โดยใช้สิทธิประกันสังคมแม่ คลอดคนที่2ใช้สิทธิประกันของพ่อ แล้วคลอดคนที่3ใช้สิทธิประกันของแม่ อยากทราบว่าคลอดคนที่3ยังได้ค่าคลอดบุตรและการหยุดลางานไหมค่ะ

  1. จากข้อมูลที่ทางคลินิกได้รับ คุณแม่สามารถเบิกได้ทุกรายการในบาทความด้านบน ยกเว้น เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรที่จะได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 ค่ะ ยังไงลองโทรเช็คกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ

  2. หนูเริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ และกำหนดคลอดเดือน พฤศจิกายน แบบนี้หนูสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไหมคะ

 12. พอจะทราบไหมค่ะว่า ประกันสังคมเงินเข้ามาแล้วจะเป็นรหัสอะไรในบัญชีธนาคารค่ะ

  1. ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ

 13. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนี่เราต้องทำเรื่องแยกคนละส่วนกับค่าคลอดแล้วก็สงเคราะห์บุตรใช่ไหมคะ หรือว่ามันจะรวมมาให้แล้ว

  1. ในเรื่องนี้ แนะนำคนไข้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะ

 14. กรณีลาออกจากงานก่อนกำหนดคลอด 2 เดือน ยังจะได้เงินค่าชดเชยหยุดงานลาคลอด 45 วันจากประกันสังคมมั้ยคะ

  1. ถ้าคนไข้ทำตามเงื่อนไขนี้
   เงื่อนไข:
   -จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
   -ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
   ก็น่าจะเบิกได้ค่ะ ยังไงลองโทรติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยตรงได้เลยค่ะ

 15. 1.กรณีที่คลอดลูกแฝด 4 เงินสงเคราะห์บุตรจะได้เท่าไหร่คะ
  2. ประเด็นที่คลอดลูกแฝด 2 จะได้ 1200 บ./คน ใช่มั้ยคะ คลอด 1 คนได้ 800 บ. เราเข้าใจถูกมั้ยคะ

  1. คำถามที่ 1. ทางเรายังไม่มีข้อมูล แนะนำติดตต่อประกันสังคมโดยตรงค่ะ

   คำถามที่ 2. ทางคลินิกได้รับข้อมูลตรงกันกับคุณแม่คะ

 16. สอบถามค่ะมีลูกคนที่3แต่คนที่1-2ไม่ได้เบิกประกันสัมคม
  แล้วคนที่3นี้มีสิทธิ์เบิกประกันสัมคมมัยค่ะ

  1. ถ้าคนไข้หมายถึงเรื่อง ฝากครรภ์และคลอดบุตร ข้อมูลที่ทางคลินิกได้คือเบิดได้ค่ะ เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่าจำกัดจำนวนท้องค่ะ

 17. ตอนคลอดบุตร ถ้าจะเบิกค่าคลอด ของเราหรือของสามี ได้เท่ากันไหมคะ? หรือของใครมากกว่าคะ?

 18. ถ้ามีสิทธิ์​รักษาพยาบาล​ในประกันสังคมที่โรงพ
  ยาบาล​ รามาธิบดี​ และมีกำหนดคลอดบุตร​ในเดือนตุลาคม​64​ แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า​ ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้คลอดได้ห้องผ่าตัดปิด​ ยังไม่รู้กำหนดเปิด​ ควรจะ​ทำยังไงค่ะ

 19. ขอสอบถามกรณีหมอนัดผ่าคลอดและจะทำหมันพร้อมกันเลยค่าใช้จ่ายประกันสังคมจะเหมาจ่ายรวมค่าผ่าคลอดใช่มั้ยค่ะ

  1. กรณีนี้ทางเรายังไม่มีข้อมูลค่ะ แนะนำติดต่อสำนักงานประกันสังคมค่ะ

  1. จากข้อมูลเบิกได้ค่ะ ยกเว้นเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

 20. กรณีท้อง9เดือนแต่จะลาออกจากงานเลยเพื่อรอคลอด เราจะได้เงินชดเชย90วันจากประกันสังคมมั้ยค่ะ แล้วถ้าลาออกแล้วสามารถยื่นว่างงานได้มั้ยค่ะถ้ายื่นว่างงานแล้วจะได้สิทชดเชย90วันหรืิไม่ค่ะ

  1. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

   เงื่อนไขตามนี้ค่ะ

   จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
   คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
   ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
   กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

   ถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้คาดว่า น่าจะได้ค่ะ ลองสอบถามประกันสังคมนะคะ

 21. เราทำเรื่องค่าคลอดแล้วกี่วันถึงจะได้ค่ะ ทำเรื่องเบิกจะเดือนแล้วยังใม่ได้เลยค่ะ
  แล้วอีกเรื่องค่ะเราเบิกค่าคลอดคนที่1ไปแล้วแต่ใม่ได้ค่าหยุดงาน แล้วเบิกค่าคลอดคนที่2แต่ได้ค่าหยุดงาน แล้วถ้าเราเบิกค่าคลอดคนที่3 เราจะได้ค่าหยุดงานมั้ยค่ะ

  1. ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติค่ะ

   เรื่องเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรคนที่ 3 ต้องลองสอบถามทางประกันสังคมดูนะคะ

 22. สวัสดีค่ะมาตรา39​ กรณีคลอดบุตรมีเงินช่วยในการหยุดงานไหมค่ะ​

  1. ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ แนะนำสอบถามประกันสังคมนะคะ

 23. เงินค่าคลอดบุตรนี่เรายื่นเรื่องก่อนที่จะคลิดได้มั้ยคะ หรือต้องคลอดแล้วเท่านั้น

 24. ยากทราบว่า ค่าฝากครรภ์ เราไปหาหมอเราสามารถเอาใบเส็ดมาเบิกไดเลยหรือ เบิกไดตอนคลอดทีเดียวคะ

  1. เก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไว้เบิกทีเดียวจะสะดวกกว่าค่ะ

 25. ขอสอบถามค่ะลูกคนที่1-2ไม่ได้ทำประกันสังคมตอนนี้มีลูกคนที่3จะเบิกค่าคลอด เบิกค่าลาหยุดงาน เบิกค่าสงเคราะห์บุตร ตอนนี้ทำ ม.33มา5ปีจะเบิกได้ไหมคะ

 26. อยากสอบถามค่ะ
  ลูกคนที่1 กับ2 ใช้สิทธิ์30บาท เลยไม่ได้เบิกอะไรเกี่ยวกับปกสคเลย
  ตอนนี้จะคลอดคนที่3 ใช้สิทธิ์ ปกสค จะเบิกค่าหยุดงาน3เดือน ได้ไหมคะ (เค้านับจากจำนวนบุตร หรือจำนวนการเบิกคะ)

 27. เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01) เขียนครั้งเดียวรวบหมดได้ไหมครับ
  1เบิกค่าฝากครรภ์: วงเงินรวม 1,500 บาท
  2บิกค่าคลอดบุตร: เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
  3เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร: เบิกได้ 800 บาท ต่อเดือน (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี)
  *ประกันสังคมของผู้ชาย

 28. ขอถามหน่อยค่ะฝากท้องที่โรงบาลรัฐ​แต่ใช้สิทธิ์​ประกันสังคมมีใบเสร็จที่เสียเงินเองทุกคั้งแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์​เราเบิกเงินคืนได้หรือเปล่าค่ะและสิทธประกันสังคมพึ่งใช้ได้เมื่อวันที่1-7-64นี้เองค่ะ

 29. ค่าฝากครรภ์ต้องเบิกแยกดับค่าคลอดใช่ไหมค่ะ ใช้เอกสารคนละชุดกันใช่ไหมค่ะ

 30. ส่งเงินสมทบแล้ว9เดือน แล้วจะคลอดบุตรในเดือน กันยายนนี้ มีสิทธิเบิกค่าคลอดไหมค่ะ และเงินสมทบหยุดงานจะได้ไหมค่ะ

 31. อยากสอบถามค่ะเรื่องเงินสมทบหยุดงาน 90 วันค่ะ ทางประกันสังคมจ่าย 90 วันนี้รวมกับทางบริษัทแล้วรึยังค่ะ หรือแยกกันต่างหากค่ะ

  1. เท่าที่ทางคลินิกทราบคาดว่าน่าจะแยกกันค่ะ ยังไงแนะนำติดต่อทางประกันสังคมอีกครั้งนะคะ

 32. คลอดคนที่4แต่เคยใช้สิทธิ์ประกันแค่สองสามารถใช้สิทธิ์เบิกคนล่าสุดได้ไหมค่ะ

 33. สิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลรัฐ แต่ผ่าคลอดโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่าคลอดได้มั้ยคะ

 34. สอบถามค่ะ กรณีเบิกเงินค่าฝาก สามารถเบิกย้อนหลังได้มั้ยคะ

 35. อยากทราบว่าค่าฝากครรภ์ที่ได้เราต้องเก็บใบเสร็จทุกเดือนไปเบิกหรอค่ะถ้าเกิดเราทิ้งไปแล้วจะได้เงินไมค่ะ

  1. ต้องใช้ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ค่ะ สามารถขอใหม่หรือขอย้อนหลังได้ทั้ง 2 อย่างค่ะ

 36. มีลูกคนที่ 3 คนที่ 1-2 ไม่ได้ใช้สิทเบิกประกันสังคม เงินสงเคราะห์ หยุดงาน จะได้ไหมค่ะ

 37. เราสามารถเบิกค่าฝากครรภ์ พร้อมกับค่าคลอดบุตรได้เลยไหมคะ หรือว่าต้องเบิกค่าฝากครรภ์ก่อนคลอด แล้วค่อยเบิกค่าคลอดคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุยกับคุณหมอ