คนท้องเบิกประกันสังคมได้กี่บาท ? เบิกอะไรได้บ้าง ? (2564)

คนท้อง มีสิทธิเบิกประกันสังคม อะไรได้บ้าง ?

คุณแม่ที่ส่งเงินประกันสังคม เมื่อตั้งครรภ์จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้ โดยแบ่งเป็น 5 รายการ คือ

 • เบิกค่าฝากครรภ์: วงเงินรวม 1,500 บาท
 • เบิกค่าคลอดบุตร: เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร: เบิกได้ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน)
 • เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร: ต้องอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์
 • เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร: เบิกได้ 800 บาท ต่อเดือน (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี)

ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ

รายละเอียดในการเบิกเงิน

1. เบิกค่าฝากครรภ์

จะสามารถเบิกได้ตามอายุครรภ์ที่คุณแม่ไปตรวจ วงเงินรวม 1,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

อายุครรภ์วงเงินที่เบิกได้
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท
มากกว่า 12 – 20 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 20 – 28 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
มากกว่า 28 – 32 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท
มากกว่า 32 – 40 สัปดาห์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท

เงื่อนไข:

 • จ่ายค่าประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนก่อนใช้สิทธิ
 • ในการเบิก ถ้าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีสิทธิประกันสังคมทั้งคู่ จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้สิทธิก็ได้

2. เบิกค่าคลอดบุตร

คุณแม่สามารถเบิกได้ทุกร.พ.ทั้งรัฐและเอกชน สามารถสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกตามหลังได้

 • สามารถเบิกเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ วงเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • สามารถไปคลอดที่ร.พ.อะไรก็ได้

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตร 
 • กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

3. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

เหมาจ่ายในอัตราร้อยละสามารถร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) รวมวันหยุดราชการ

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 
 • คิดฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็คิดแค่ 15,000 บาท)
 • ใช้ได้กับการคลอดบุตรครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น ครั้งที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
 • กรณีกลับมาทำงานก่อนถึง 90 วัน คุณแม่ก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์

4. เบิกค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร

ถึงแม้ว่าจะมีการแท้งบุตร แต่คุณแม่ก็ยังมีสิทธิเบิกประกันสังคมตามปกติ โดยเงินที่เบิกได้ มาจากวงเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เงื่อนไข:

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์

5. เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตร

หลังคลอดบุตร คุณแม่สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนล่ะ 800 บาท ตั้งแต่คลอดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไข:

 • จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน
 • กรณีครรภ์แฝดเบิกได้ 1,200 บาท ต่อเดือน

* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้ในการเบิก

เอกสารเบิกค่าฝากครรภ์เบิกค่าคลอดบุตร
ใบเสร็จyesno
ใบรับรองแพทย์yesno
เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01)yesyes
บัตรประชาชนตัวจริง
(สำหรับผู้ประกันตนสัญชาติไทย)
yesyes
สูติบัตรพร้อมสำเนาnoyes
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกyesyes

ยื่นเอกสารที่ไหน ?

 • ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่กระทรวงสาธารณสุข) หรือ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการให้ได้
 • ส่งไปรษณีย์ ให้สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการรับเงิน ?

 1. รับเงินสด ด้วยตัวเอง
 2. มอบอำนาจให้ตัวเเทนเข้ามารับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ดูรายละเอียดการ ฝากครรภ์ กับรักษ์นรีคลินิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานประกันสังคม (โทร: 1506)


จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุยกับคุณหมอ