วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 & 9 สายพันธ์ุ

HPV vaccine

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

“รู้หรือไม่ว่า..หญิงไทย เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกกว่า 6000 รายต่อปี”

คุณสามารถปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักได้ด้วย “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV วัคซีน)”

HPV วัคซีนได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 90% โดยคลอบคลุมยาวนานถึง 15 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้น ปัจจุบัน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมี 3 ประเภทคือ แบบ 2, 4 และ 9 สายพันธ์ุ โดยราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสายพันธ์ุที่ครอบคลุมค่ะ

วัคซีน HPV ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง ?

ไวรัสชนิดที่จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกคือ สายพันธุ์ 16 & 18 ไวรัสชนิดที่จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น สายพันธุ์ 6 & 11 เกิดให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ หรือหูดที่อวัยวะเพศ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากดลูกแบบ 9 สายพันธุ์ เป็นวัคซีนใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะครอบคลุมกลุ่มไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้หลายชนิดยิ่งขึ้น

2 สายพันธุ์4 สายพันธุ์9 สายพันธุ์
ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์6,186,11,16,186,11,16,18,31,33,45,52,58
โรคที่ครอบคลุมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งทวารหนัก
หูดหงอนไก่
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งทวารหนัก
หูดหงอนไก่

วัคซีน HPV ราคาเท่าไหร่ ?

4 สายพันธุ์9 สายพันธุ์
ราคา/เข็ม2,700.-6,200
*ค่าแพทย์ 100-200 บาท เฉพาะเข็มแรก

ต้องฉีดทั้งหมดกี่เข็ม ?

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั้ง 4 และ 9 สายพันธุ์ จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน โดยจำนวนเข็มที่ต้องฉีดจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับการฉีด

อายุ 9 – 14 ปีอายุ 15 – 45 ปี
ต้องฉีดทั้งหมด2 เข็ม3 เข็ม
ฉีดห่างกันกี่เดือนเข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก
6-12 เดือน
เข็มที่ 2 และ 3 ฉีดห่างจากเข็มแรก
2 และ6 เดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: Bangkok Hospital

จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

บริการที่เกี่ยวข้อง

คุยกับคุณหมอ