ใบรับรองแพทย์

บริการออกใบรับรองแพทย์

ท่านที่ต้องการได้รับใบรับรองแพทย์สามารถเข้ามาพบคุณหมอที่คลินิกเพื่อรับการตรวจ โดยใบรับรองแพทย์ที่ทางคลินิกออกให้จะมี ประเภท คือ

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัครงาน/เรียน
  2. ใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัคร/ต่อใบขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
  3. ใบรับรองแพทย์ สำหรับขึ้นเครื่องบินของคุณแม่ตั้งครรภ์ (กรณีฝากครรภ์จากที่อื่น และ/หรือไม่ได้ตรวจอัลตราซาวด์เกิน 2 สัปดาห์ จะต้องตรวจอัลตราซาวด์ร่วมด้วย)

ค่าบริการในการออกใบรับรองแพทย์ 200 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)

* ไม่รับออกใบรับรองแพทย์ลางาน หรือลาป่วย

* ไม่รับออกใบรับรองแพทย์ Online

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: Paolo Hospital

คุยกับคุณหมอ