โปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ

รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รักษ์นรีคลินิกมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละคนให้เลือกตรวจได้ ดังนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ

รายการตรวจอายุน้อยกว่า 30 ปีอายุ 30 ปีขึ้นไป
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examinationyesyes
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBSyesyes
ตรวจการทำงานของไตBUNyes
CRyesyes
ตรวจหาโรคเก๊าท์ Uric acidyesyes
ตรวจระดับไขมันในเลือด
(Cholesterol, HDL, LDL, Trigly)
yesyes
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBCyesyes
ตรวจการทำงานของตับSGOTyesyes
SGPTyesyes
AIKyes
Phos
อัตราค่าบริการ (บาท)1,000.-1,200.-
รอผล 3-4 วัน แจ้งผลทาง Line

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

เหมาะสำหรับคู่รักที่เตรียมพร้อมจะสมรสหรือมีบุตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในชีวิตสมรส

รายการตรวจชายหญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์Physical examinationyesyes
ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมียHemoglobin typingyesyes
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBCyesyes
ตรวจหมู่เลือดABO,Rhyesyes
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HbsAgyesyes
ตรวจซิฟิลิสVDRLyesyes
ตรวจเอดส์HIVAg+Abyesyes
ตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน Rubella IgGyes
อัตราค่าบริการ (บาท)1,000.-1,300.-
รอผล 3-4 วัน แจ้งผลทาง Line

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: Chularat 11 International Hospital

โปรแกรมคุณแม่ตั้งครรภ์

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย

รายการตรวจชายหญิง
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBCyesyes
หมู่เลือดBlood group, Rh typingyesyes
การติดเชื้อซิฟิลิสVDRLyesyes
การติดเชื้อไวรัสเอดส์HIVAg+Abyesyes
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAgyesyes
ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันRubella IgGyes
พาหะนำโรคธาลัสซีเมียHb typingyes
อัตราค่าบริการ (บาท)700.-1,300.-
รอผล 3-4 วัน แจ้งผลทาง Line

ดูรายละเอียดการฝากครรภ์กับรักษนรีคลินิก ได้ที่นี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

สำหรับสุภาพสตรีที่เข้าใกล้วัยหมดประจำเดือน

รายการตรวจพื้นฐาน
ตรวจร่างกายโดยแพทย์Physical examinationyes
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBCyes
ระดับไขมันในเลือดLipid profileyes
การทำงานของไตBUN, Creatinineyes
การทำงานของตับSGOT, SGPT, Alk Phosyes
โรคเก๊าท์Uric acid
ระดับฮอร์โมนเพศFHS, Estradrial
อัตราค่าบริการ (บาท)700.-
รอผล 3-4 วัน แจ้งผลทาง Line

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อมะเร็ง

สำหรับผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่มีภาวะเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ควรได้รับการตรวจเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงนั้น

รายการตรวจชายหญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์Physical examinationyesyes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับAFPyesyes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้CEAyesyes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อนCA19-9yesyes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมากPSA(Total)yesyes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่CA12-5yes
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งเต้านมCA15-3yes
อัตราค่าบริการ (บาท)700.-
รอผล 3-4 วัน แจ้งผลทาง Line

จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

คุยกับคุณหมอ