เกี่ยวกับเรา

รักษ์นรีคลินิก

คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช  เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 14 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 โดย น.พ. สมชาย จันทร์เจริญ (สูติ-นรีแพทย์) ด้วยเจตนารมณ์การเน้นคุณภาพและการบริการ ทำให้มีคนไข้ไว้วางใจให้ทางเราดูแลทั้งด้านฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ และสุขภาพผู้หญิงแล้วกว่า 20,000 ราย


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์และผู้หญิงทุกวัยทุกระดับ ได้รับการแพทย์ที่ดีมี คุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้

ปัจจุบัน ทางคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช (อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) ซึ่งประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมาออกตรวจ ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถที่ทางเลือกในการคลอดที่โรงพยาบาลต่างๆ มากขึ้น ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาล
ร.พ. มงกุฎวัฒะร.พ. ชลประทาน
ร.พ. นนทเวชร.พ. พระมงกุฎเกล้า
ร.พ. เกษมราช ประชาชื่น
ร.พ. เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ร.พ. World Medical Hospital
ร.พ. MedPark Hospital

ทีมแพทย์ของคลินิก

น.พ. สมชาย จันทร์เจริญ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ

ศัลยกรรม: รีแพร์ & ตกแต่งแคม

วันเวลาทำงาน
จันทร์ – พฤหัส10.00 – 13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. มงกุฎวัฒะ

แพทย์ของคลินิก

พ.ญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
จันทร์10.00 – 17.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. มงกุฎวัฒะ

พ.ญ. พัชราภรณ์ วงศาโรจน์

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
อังคาร & พฤหัส17.00 – 20.00
อาทิตย์10.00 -13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. นนทเวช

พ.ญ. พชรพร ศรีเดช

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
พุธ

17.00 – 20.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. ชลประทาน

น.พ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
เสาร์10.00 – 13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. เกษมราช ประชาชื่น & ร.พ. เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล & ร.พ. พระมงกุฎเกล้า & ร.พ. World Medical Hospital & ร.พ. MedPark Hospital


ใบอนุญาตต่างๆ

1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

2. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

คุยกับคุณหมอ