เกี่ยวกับเรา

รักษ์นรีคลินิก

คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช  เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 14 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 โดย น.พ. สมชาย จันทร์เจริญ (สูติ-นรีแพทย์) ด้วยเจตนารมณ์การเน้นคุณภาพและการบริการ ทำให้มีคนไข้ไว้วางใจให้ทางเราดูแลทั้งด้านฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ และสุขภาพผู้หญิงแล้วกว่า 20,000 ราย


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์และผู้หญิงทุกวัยทุกระดับ ได้รับการแพทย์ที่ดีมี คุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้

ปัจจุบัน ทางคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช (อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) ซึ่งประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมาออกตรวจ ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถที่ทางเลือกในการคลอดที่โรงพยาบาลต่างๆ มากขึ้น ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาล
ร.พ. มงกุฎวัฒะร.พ. ชลประทาน
ร.พ. นนทเวช ร.พ. จุฬาภรณ์
ร.พ. เกษมราช ประชาชื่น
ร.พ. เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ร.พ. World Medical Hospital
ร.พ. MedPark Hospital
ร.พ. วิภาวดี

ทีมแพทย์ของคลินิก

น.พ. สมชาย จันทร์เจริญ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ

ศัลยกรรม: รีแพร์ & ตกแต่งแคม

วันเวลาทำงาน
จันทร์ – พฤหัส10.00 – 13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. มงกุฎวัฒะ

แพทย์ของคลินิก

พ.ญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
จันทร์17.00 – 20.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. มงกุฎวัฒะ & ร.พ. World Medical Hospital & ร.พ.จุฬาภรณ์ & ร.พ.วิภาวดี

พ.ญ. พัชราภรณ์ วงศาโรจน์

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
อังคาร & พฤหัส17.00 – 20.00
อาทิตย์10.00 -13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. นนทเวช

พ.ญ. พชรพร ศรีเดช

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
พุธ

17.00 – 20.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. ชลประทาน

น.พ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

วันเวลาทำงาน
เสาร์10.00 – 13.00

สถานที่ทำคลอด : ร.พ. มงกุฎวัฒนะ & ร.พ. เกษมราช ประชาชื่น & ร.พ. เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล & ร.พ. World Medical Hospital & ร.พ. MedPark Hospital & ร.พ. วิภาวดี


ใบอนุญาตต่างๆ

1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

2. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

จองคิวออนไลน์

สอบถามโทร. 083-274-0202

คุยกับคุณหมอ